TILLVÄXTDAGEN 2014 – INGEN ENKEL MATCH

Årets tema ”Förändringens kraft och stadens språk” hade skapat stora förväntningar på årets Tillväxtdag på Gränsö. Vad skulle vi få vara med om? Hur handlar det här om mig? Vad kan jag lära mig och hur kan jag använda mig av den nya kunskapen i min egen verksamhet? Så lät diskussionerna när deltagarna träffades vid morgonminglet. Stämningen var det inget fel på. Som vanligt förväntansfullt och en aningen uppsluppet. Lite som en examen. Ett späckat schema och en del nyheter stod på agendan. Dags att sätta igång!

Julia Bendelin, som tog över rollen som programledare efter Tommy Ivarsson förra året, inledde med att utmana de gamla normerna och ersätta dem med nya. ”40 miljoner användare världen över bygger nya världar tillsammans”. Hon syftar på spelet Minecraft där spelarna antingen tillsammans eller var för sig skapar helt nya förutsättningar genom att planera, strukturera och bygga nya samhällen. Är det en ny möjlighet vi har framför oss som vi ännu inte kunnat omsätta till verkligheten? Det finns något kittlande i att kunna simulera ett samhälle med hjälp av ett spel. Utan inblandning av tjänstemän, detaljplaner och politiker. Bara skapa det mest optimala samhället utifrån behovet hos innevånarna. Är det en framtid? Är det en ny typ av demokratiskt process som kan växa fram genom detta? Att vi tillsammans skapar vårt samhälle. På riktigt.

Julia Bendelin

Temat för dagen var annorlunda. Inte annorlunda på ett dåligt sätt. Utan på ett bra sätt. Vi som deltar måste kliva lite utanför ramarna för att se potentialen av förändringens kraft och hur staden utvecklas. Hur påverkar det mig? Mitt företag. Vi måste skapa nya sätt att arbeta i framtiden om vi ska klara de utmaningar vårt samhälle står inför. Arbetskraftsbrist, urbanisering, konkurrens och slutligen även hur vill vi leva? Då var temat helt rätt om det är det vi ska lösa. En del rynkade nog på näsan inför årets tema och avfärdade det med ett ”Vad har det med mig att göra?” De ligger nu lite på efterkälken och har en del att ta igen. Allt som dagen handlade om hänger nämligen ihop med vår framtid. Även om det inte pratades så mycket om antal anställda, resultat och produktivitet. Det handlar om något större och mer utmanande – hur vi tillsammans hanterar de stora komplicerade utmaningar vår region står inför de närmaste årtionden. Att det är vi tillsammans som kan skapa de rätta förutsättningarna och att ingen kan sätta sig och vänta att någon annan gör det åt oss. Och vi har en fantastisk möjlighet. Vi har mycket att bygga på.

Expertpanelen

Årets stora nyhet var Expertpanelen. Deras funktion och syfte är att ställa frågor som behöver svar och vrida lite på perspektiven så vi får en större bild av det som sägs på Tillväxtdagen. Årets expertpanel bestod av Lotti Jilsmo, landsbygdsutvecklare Västerviks kommun, Joakim Tholén, politisk redaktör på Västerviks Tidningen och Anna Blom som är regionchef på LRF i Kalmar län. Vassa, smarta, kloka och framför allt orädda visade det sig. Expertpanelen har kommit för att stanna.

Dagens första seminariedel hade rubriken Destination Västervik. I ett ganska högt tempo skulle vi få åka på en resa genom vår destination – Västervik! Vad görs, vad händer, vad skall hända, hur ser vi på destinationen, vad är bra, vad är dåligt. Många svar skulle det bli.

Bruno Nilsson

Först ut på scenen klev Bruno Nilsson som är samhällsbyggnadschef på Västerviks kommun. De planer Västerviks kommun och privata företag har och som han presenterade för deltagarna på sina 15 minuter gjorde i alla fall mig omtumlad. Det känns som vi står inför en omvälvande resa. Det är fantastiska projekt som planeras och blir hälften av är jag både glad och tacksam. Det är det som vår stad och kommun behöver. Känslan av att det går framåt. Att det händer bra saker som alla kan ta del av. Några planer var inga nyheter som till exempel Aquavilla, Riksbyggens bostadsområde Magasinet och Björn Ulvaeus hus på Slottsholmen. Men andra planer var mer av det nya slaget. Mest intressant var planerna för området längs Gamlebyviken från Kulbacken via Slottsholmen och bort till Stenhamra. När det blir verklighet så byter Västervik skepnad på så många positiva sätt. Att vi tar tillbaka närheten till vattnet är ett viktigt inslag i dessa planer som ingen kan vara emot. Inte ens den mest inbitna bevararen. Bruno berättade även om de miljöprojekt som idag drivs i kommunen. Bland annat om återskapandet av en livskraftig Dynestadsjö.

Mats Thorsman

Ingen kan ha missat nästa föredragshållares passion för kultur, en levande stadskärna och hus ingen annan ser potentialen hos. Jag pratar om fastighetsutvecklaren Mats Thorsman. Han är ödmjuk när han berättar vad han gör. ”Jag jobbar med fastigheter”, säger han. Han gör mer än så. Han kämpar för en levande stadskärna. Han tar tillbaka oattraktiva stadsdelar till det fina offentliga rummet och han skapar massor av tillväxt. Han ser det som ett kall enligt honom själv. Och det är vi glada för. Han berättar om det projekt som pågår just nu i det gamla utdömda nämndhuset på Kvarngatan i Västervik. Han tror det kommer förändra stadens flöden och göra stadens centrum större. Han berättar även om det arbete som Fastighetsägarföreningen gjort det senaste åren. Hur ett gemensamt intresse skapat nya och större möjligheter. Inte bara för fastighetsägarna utan även för staden. Mats konkreta förslag till hur man kan bli ännu bättre på att utveckla samhället vi lever i är att tjänstemän kanske kan jobba lite fortare och att fastighetsägarna kan jobba lite saktade. Så de möts på mitten. Klokt, men är det möjligt? Återstår att se. Han avslutar med en önskan att vi alla måste hjälpas åt att arbeta bort rädslan för att göra fel. Ibland blir det fel men för det mesta blir det väldigt rätt.

Stina Qubti

Alla är vi för en ökad centrumhandel. Stina Qubti berättade om sin syn på hur man skapa en attraktiv handelsplats. Stina äger och driver företaget Busfrö Nytt och Bytt i Västervik och är ganska klarsynt i sin reflektion. ”Känn efter, lyssna. Lyssna på sorlet på stan. Det är Västerviks hjärtljud. Utan ett myllrande stadsliv dör Västervik”, säger Stina. Hon vill se mer av samarbete, nytänk och ett ganska fritt spelrum för handlarna i stadens centrum. ”Vi skapar innehållet. Det är vi bra på”, menar hon.

Hanna Hägg

En trio av turistchefer står näst på tur. Hanna Hägg från Västervik, Peter Göransson från Vimmerby och Sofia Wollman från Gotland. De tre tillsammans har allt att vinna på att samarbeta genom en större destionationsregion. Man pratar om de tre V:na. Västervik, Vimmerby och Visby. Hur kan vi utöka vårt samarbete för att ytterligare bygga en stark destination för fler. Det gav många bra exempel på hur arbetet pågår och vad som görs. Inte minst i och med den nya satsningen på Gotlandstrafik med båt under sommarmånaderna. Hanna Hägg deklarerar att från och med i år startar Almedalsveckan i Västervik. Varför inte. Det vore logiskt. Tänk att kunna bo i Västervik och ta båten över för att delta i Almedalens alla seminarier för att på kvällen åka tillbaka för att övernatta i Västervik. Härligt med nya och gränsöverskridande idéer. Det behövs om vi ska nå målen i Västerviks turiststrategi.

Gunnar Boman

Avslutningsvis är det Gunnar Boman, VD på Västervik Resort som skall berätta om sin del av Destination Västervik. En ganska betydelsefull del med tanke på hur många besökare Lysingsbadet varje år genererar. I år lär det bli ännu fler. Den största satsningen någonsin skall invigas i sommar – Äventyrsbadet. Ingen är tvivlande när det gäller vikten av fler stora upplevelseattraktioner i Västerviks kommun. Det nya badet är avgörande för att kunna hänga med i konkurrensen om besökare. Gunnar vill att vi tar med oss några ord på vägen – följ trenden, våga och jobba snabbt. Det är hans förklaring till Lysingsbadets positiva utveckling.

Ja, hur summerar man detta? I ett högt tempo under nittio minuter har vi lyssnat på inte mindre än sju föreläsare om sju olika områden. Hur knyter vi ihop säcken tänker jag? Som tur är så har vi en Expertpanel som har det som uppgift. Jag kan med andra ord slappna av. Det är deras tuffa uppgift. Här följer några exempel.

”Hur involverar vi medborgarna så de får känna sig stolta?” är Anna Bloms första fråga ställd till Bruno Nilsson. Brunos svar är självkritiskt och hoppfullt. ”Vi har inte haft riktigt rätt fokus på de frågorna. Men vi kommer bli bättre”, säger han.

”Infrastruktur! Är det ett problem”, frågar Joakim Tholén Västervik Resorts VD Gunnar Boman. Gunnars korta svar är distinkt. ”Det är inte några problem med infrastrukturen”. Han har rätt. Vi tar oss var vi vill och man tar sig ganska lätt till Västervik. Risken är att det blir en självuppfyllande profetia om vi fortsätter belasta dålig-infrastruktur-kontot ytterligare.

Sammanfattningsvis är expertpanelens insats viktig. De skapar nya perspektiv och ställer frågor på ett rakt och tydligt sätt som skapar utvecklande svar.

Katrin Vanhaverbeke

Västervik och omvärlden är nästa rubrik på schemat. Ja, hur står det egentligen till? Katrien Vanhaverbeke, verksamhetschef på Arena för tillväxt, har svaren i sin presentation av nuläget. Det är hushållen som håller igång svensk ekonomi för tillfället, inte företagen. Om hushållen sparar blir det långsammare tillväxt. Ryssland är ett geopolitiskt hot och kommuners ekonomi i obalans är ett annat hot. Sverige urbaniseras fortast i Europa och näringslivet är under ständig förändring. Trots det har Sverige gjort en unik välståndsresa på 100 år. Det känns bra. Även om Putin skapar en del oro i öst och extremhögervindarna drar fram som en virvelvind över Europa. Vi får också en lektion i kommunutveckling. Sedan 1952 har vi gått från 2500 kommuner till dagens 290. Hur ser det ut i framtiden? Kommer fler kommuner behöva slå ihop sig för att klara sig ekonomiskt? Fagersta och Norberg är ett exempel på hur man kan öka konkurrenskraft och överleva som kommun om man samarbetar.

Expertpanelen börjar bli på allvar varm i kläderna. Anna Bloms reflektion över vår egen attraktivitet som stad resulterar i en ny slogan. ”Västervik – mer än bara Båtsmansstugor”. Hon har rätt. Som stad och kommun måste vi stå för något större än både skärgård och Båtsmansstugor. Utan att förringa värdet av både skärgård och Båtsmansstugor. Men så är det. Det räcker liksom inte att erbjuda en unik skärgård som största och viktigaste Unique Selling Point. Det behövs kanske ett omtag på vår presentation av Västervik för besökare och presumtiva inflyttare. Framför allt så behövs det för de som redan bor här. De vet att vi är mer än en skärgårdsstad. Och de behöver bli bekräftade.

Dags för lunch. Ses om stund.

Lunchen

Håkan Brynielsson

Håkan Brynielsson har koll på Västervik. Han kan Västervik bättre och mer omfattande än de flesta. Han är även VD för Regionförbundet Kalmar län. Det känns tryggt att någon utanför Västervik har sådan stenkoll på siffrorna rörande vår utveckling. För det har han verkligen. En del siffror är oroväckande, andra känns ok. Somliga siffror är glädjande och de siffror som blir över ligger över eller under medel. Det jag gillade minst att höra var att det är 53% kvinnor i vårt län som söker vidare till högskola och BARA 33,5% av männen som gör det. 66,5% läser alltså inte vidare. Sammanfattningsvis sår går det inte så pjåkigt för Västervik. Som vi tidigare har hört så är Småland och Västervik en paradox. Är det något som man kan dra nytta av i vår marknadsföring av Västervik? Vi måste även se till att våra ungdomar känner sig välkomna att stanna kvar. Att de inte måste flytta.

Jonas Hafström

Jonas Hafström är mindre känd för de flesta. Det spelar dock ingen större roll. Hans jobb är utanför Sverige. Det jobb han gör är desto större. Som handelsministern Ewa Björlings rådgivare är han synnerligen delaktig i att skapa fördelar för Sverige genom framför allt handelsavtal med Europa och USA. Det kanske man inte tänker på men vår export är en väldigt stor del av vår tillverkande industris omsättning. För de flesta deltagarna på Tillväxtdagen var det svårt att ta till sig Jonas Hafströms långa tal om frihandel och handelspolitik. Hur påverkar det mig tänkte många. Med all rätt. Det är nog inget vi tänker på till vardags. Speciellt inte om man arbetar eller driver ett lokalt tjänsteföretag. Men det hänger ihop. Precis som jag skrev inledningsvis. Genom Jonas anförande fick vi lära oss mer om utrikeshandels betydelse och vilken komplex uppgift det är att få den att fungera. Det största intrycket av Jonas var när det var dags för frågor från Expertpanelen. Då blev Jonas mer tillgänglig och pedagogisk vilket medförde ett ökat mervärde. I alla fall för mig. Då beskrev han en mer nyanserad bild av vikten av utrikeshandel och vad Sverige är väldigt bra på.

Lars Stjernkvist

Sista föreläsare för dagen var Lars Stjernkvist, kommunstyrelsens ordförande i Norrköping. Hans underfundiga, underhållande och underliggande budskap trollband publiken för första gången denna Tillväxtdag. ”Hur ska jag kunna tillföra något” var hans öppningsreplik. Efter ett kort resonemang insåg vi alla att Norrköping och Västervik har mycket gemensamt. Han berättade om Norrköping som en stad byggd på industrier som nu skulle bygga på något annat. Hur industrins historia fortfarande levde kvar som både något positivt men också som något negativt. Bilden av stadens historia betyder mer än vad man tror. Lars berättade om den viktiga balansen mellan utveckling och trygghet. På ett mycket snyggt sätt band Lars ihop sitt anförande med det nyligen genomförda EU-valet och hur främlingsfientlighet även finns hos oss. Genom historien om en ”riktig” Motala-bo förstår vi att rädslan för främlingar inte handlar om etniskt ursprung utan om var vi kommer ifrån rent generellt. Lars vill att vi tar med oss en tanke kring vilken bild av Västervik vi skulle vilja ha och vilken vi har. Norrköping är en företagarkommun men har ett arv av att vara en arbetarkommun. Vad är Västervik?

Mats, Harald och Tomas

Näst sista punkt på Tillväxtdagen är en politisk utfrågning ledd av Per Johansson där politikerna Mats Hugosson, Tomas Kronståhl och Harald Hjalmarsson deltar. Inom politiken finns mycket samsyn kring vad som är bäst för Västervik. Det präglar även utfrågning. På de flesta frågor är svaren tydliga. Det måste bli mer delaktighet från medborgarna är något Harald Hjalmarsson lyfter fram som en framgångsfaktor. Tomas Kronståhl pekar på hur viktig stadskärnan är. ”Det är vår stads vardagsrum”. ”Hur gör man alla delaktiga i en kommun” och ”Hur kommunicerar vi utåt” är två självkritiska frågor från politikerna själva. Svaren är inte enkla. Det är valår i år. Så jag hoppas att någon eller några kan ge svar lite mer konkret på det innan mitten på september.

Stipendiater

Programmets sista punkt innan mingel, expo och middag är den årliga stipendieutdelningen. Det är Sparbanksstiftelsen Tjustbygden som delar ut stipendier till ungdomar och utdelningen är ett stående inslag på Tillväxtdagen. Jag tror det är väldigt bra att få in detta inslag bland de närvarande företagarna så de ser vilken potential som ungdomarna besitter. De är de som vi ska värna om och lyfta upp ytterligare. Gärna redan nästa år på Tillväxtdagen.

Mingel, mässexpo och tre-rätters middag är kvar att uppleva denna dag på Gränsö. Men jag trycker paus här. Mingel och middag är viktigt och framför allt trevligt men det är väldigt svårt att återge på ett objektivt sätt. Det är viktigare att knyta ihop säcken kring vad som egentligen sades och gjordes under dagen tycker jag. Maten var som vanligt jättegod. En eloge till Stefan Andersson och hans personal på Gränso Slott. Underhållningen var som vanligt toppen och middagstalet minnesvärt och känslosamt. Mässan är viktig för sponsorerna. Det är det inget tvivel om. Men det viktigaste är vad vi tar med oss hem. Vad vi tar med oss in i framtiden? Vad har vi lärt oss? Vad kan vi använda? Några saker har jag tagit med mig. Varför är det så få unga som deltar i Tillväxtdagen? Vi har rekord i UF-företagande i Västervik. Vilken bild av Västervik vill vi förmedla? Är det en skärgårdsstad eller är det en tillväxtkommun med anor i bruksorternas storhetstid som ersatts av högkvalitativ sjukvård, tjänsteföretagande och precisionsindustri. En tolerant stad där människor stortrivs att bo och deras barn stannar kvar för jobben finns. Jag vet inte, men det kanske är den bilden som är mer säljande. Sedan kan jag inte sluta att tänka på alla duktiga människor som jobbar så hårt för att få saker att funka och utvecklas. Det är banne mig imponerande. Jag tänker på alla – Bruno, Mats, Stina, Hanna, Gunnar, Håkan, Lotti, Joakim, Anna, Harald, Tomas och Mats. Alla jobbar för att göra Västervik bättre. Var person på sitt sätt. Men tillsammans. Och det finns så många fler. Det gör att jag får gåshud. Tänk vad bra vi är i Västervik. När man tänker efter. På riktigt.

Fredèrick Lindström, observatör Tillväxtdagen 2014

Foto: Sara Winsnes