TILLVÄXTDAGEN 2008

Det var ett anslående startfält som mönstrades till årets Tillväxtdag på Gränsö slott. I fokus föreläsare och debattörer som förre socialdemokratiske finansministern Kjell-Olof Feldt och internetbokhandeln AdLibris grundare, Västervikssonen Pär Svärdsson.

Ny tid, nya affärer, hade arrangörerna Tjustgalan och Västerviks-Tidningen valt som paroll för den femte Tillväxtdagen, och den satte förvisso sin prägel på seminariet. I vanlig ordning fullt till sista stolssits i stallet på Gränsö slott. Tillväxtdagen har otvivelaktigt funnit sin form som årets viktigaste möte för företagsamhet och entreprenörskap i Västervik och Tjustbygden.

Ofrånkomligen kom den här gången vårens turbulens kring den planerade – och av de kommunala makthavarna stoppade – bostadsbebyggelsen vid Gränsö slott på tapeten. Förhoppningsvis har de politiska beslutsfattarna därmed inte äventyrat verksamhetens roll som en motor för tillväxt, jobb och utveckling i Västervik. Att politikens ansvar för att inte sätta käppar i hjulen för företagsamheten kom i brännpunkten på Tillväxtdagen är följaktligen knappast förvånande.

Den reflexionen leder osökt över till huvudtalaren Kjell-Olof Feldts, milt sagt, innehållsrika och högt uppskattade iakttagelser av tillväxtens och välståndets betingelser. Som den lysande polemiker han är riktade den förre finansministern och skattereformatorn med sina skarpa noteringar udden mot tidigare socialdemokratiska regeringar såväl som den sittande borgerliga.

Frihandel, arbetskraftsinvandring, ökade investeringar i fysisk infrastruktur, minskad beskattning av arbete (lägre arbetsgivaravgifter) är några av instrumenten i Kjell-Olof Feldts arsenal för jobben och välståndet. Det är i den privata sektorn ekonomin måste växa, inskärpte han och beklagade att socialdemokratin exempelvis inte backat upp förmögenhetsskattens slopande.

Nuvarande finansministern Anders Borg fick klä skott för att övernitiskt bygga upp finansiella överskott och amortera statsskulden i stället för att målmedvetet satsa på den fysiska infrastrukturen, vilket skulle ge betydligt större avkastning för landet. Utan väl fungerande samfärdsel och transporter riskerar regioner som vår egen att utarmas, menar Kjell-Olof Feldt.

Nya miljarder till Tjustbanan och E 22?

Definitivt, svarar Kjell-Olof Feldt.

De träffsäkra Feldtska resonemangen fick sin konkreta belysning i vittnesbörden från tre av pristagarna från fjolårets Tjustgala:

Årets entreprenör Jan Hartman, tidigare Nobelfestgeneral och numera drivande kraft bakom skördefesten ”Smaka på Tjust” och nätverket ”Tjustbygdens skafferi”.

Årets Rookie, den privata förskolan Kullerbyttan med Maria Marskog, Petra Ström och Annelie Sjögren i rollen som pedagogiskt nyskapande – och framgångsrika! – entreprenörer.

Årets Branschföretag Odensviholms lantbruk med Lars och Agneta Svensson, som i familjeföretagets form oavbrutet mutar in nya fronter i lantbrukets värld.

Bland annat sker detta i ett samarbete med Överums bruk, varifrån marknadsdirektören Mikael Käck och produktionsdirektören Amir Lotfi kunde ge en fascinerande bild av hur ett av våra expanderande ”Västerviksföretag på världsmarknaden” nu är på nya segertåg – och förutser att fortsätta med det framöver.

Innan kommunalrådet Harald Hjalmarsson och VT.s avgående chefredaktör Hans Holm rundade av den femte Tillväxtdagen spekulerade den senare i det nya medielandskapets fortsatta formande tillsammans med Pär Svärdsson och TV 4:s Sverigechef Åsa Severed.

Det blev ett svep över medietrenderna i bred bemärkelse, från Pär Svärdsssons litteraturkommers (hans nätbokhandel Ad Libris har rusat i omsättning från 0 till 800 miljoner på drygt tio år) via det galopperande TV-utbudet till den traditionella lokala dagstidningen, också den underkastad en obönhörlig förändringsprocess.

Det som förenar oavsett publiceringsform eller mediegenre är att den snart sagt ogripbara utvecklingen av Internet och nya medieredskap förändrar verkligheten och betingelserna i en grad som vi i dag inte vet mycket om.

Kunde man lätt enas om, innan man bänkade sig vid supébordet på slottet.