TILLVÄXTDAGEN 2007

Tillväxtdagen 2007 på Gränsö slott blev en framgång. Stallet var fullsatt till sista plats och slutsålt sedan länge när Svenskt Näringslivs nya ordförande Signhild Arnegård Hansen öppnade dagen med en av sina första föreläsningar om tillståndet för entreprenörskapet i landet och i Västervik.

Signhild Arnegård Hansen var på ett strålande humör och framhävde de två punkter som är viktigast för både Västerviks och Sveriges näringsliv; öka konkurrenskraften och kompetensen i företagen, för att vi ska kunna slåss på en global marknad. Vi går från en lokal till en global företagsstrategi.

– Dagens unga entreprenörer ser inte gränser på samma sätt som tidigare generationer, de ser globaliseringen naturligt och går på export direkt, sa hon. Det är en påtaglig och tydlig skillnad.

Det bekräftades av Åsa Björling, ung keramisk formgivare och pristagare i Tjustgalan i Västervik, som berättade att hon redan i starten exporterar 20 procent av sin produktion.

Tilltro skapar tillväxt

För tredje gången var det Tommy Ivarsson, affärsutvecklare på tillväxtföretaget Primetec och blivande TV4-chef i väst-Sverige, samt Hans Holm, chefredaktör på VästerviksTidningen som höll ihop dagen. Tommy Ivarsson följer näringslivets utveckling i Västervik och betonade den remarkabla förändring han sett sedan fyra år tillbaka då allt handlade om Electrolux-krisen.

– Det är en helt annan anda och attityd idag, sa han. Idag är Västervik en av Sveriges stora tillväxtkommuner i rankingar från både Affärsvärlden och Svenskt Näringsliv.

Det är också tydligt att Västerviks företagare känner varandra på ett annat sätt och att nätverken fungerar smidigare. Här har Tjustgalan och Tillväxtdagen spelat en stor roll.

– Jag har stor glädje av mitt pris på Tjustgalan, sa Per-Inge Hallen i hearingen med pristagarna från Tjustgalan. Jag är stolt och glad, jag har fått ett stort erkännande och jag har nytta av det som en stämpel på att min satsning på service och kvalitet i en traditionell bransch är framgånsgrik.

Specialkompetens och samverkan

Många stora tillverkningsindustrier flyttar till marknader där lönerna är lägre. Det har i gengäld lyft fram de specialiserade medelstora företag som arbetar med avancerad tillverkning i nischer. Pentronic, Gunnebo Industrier, Elfa, Slip Naxos m fl västerviksföretag är lysande exempel på detta. Här är det andra saker än låga löner som är avgörande. Kompetens och produktutveckling framförallt.

  • Lars Persson på Pentronic berättade hur företaget som är världsledande på temperaturmätning under en lång rad år ökat sin lönsamhet och målmedvetet produktutvecklat för att kunna hålla försprång och bevara en stark relation med sina kunder, bl a Tetra Pac.
  • Carina Asplund från lilla Trångsviken i Jämtland är ett exempel på en annorlunda entreprenör. Trångsviken är byn som satte sig själv på bolag och visar att man med hjälp av kreativitet och stark känsla för hur man skapar samverkan kan lyckas förvandla ett helt samhälle, I Trångsviken har man byggt hembygdsgård för 27 miljoner kronor. Det är minst lika anmärkningsvärt som att Stockholm bygger Globen. Här företagar man gemensamt i hela byn och utvecklar produkter och idéer som man lyckas marknadsföra på ett fantastiskt sätt. PR är den viktigaste kanalen. Politiker och media tar Trångsviken som exempel på hur man kan lyckas i glesbygd och Trångsviken utnyttjar detta faktum PR-mässigt till sin fördel genom insikt och klokskap om hur det moderna samhället fungerar.
  • Tillväxtdagen avslutades med kortföredrag om Entreprenörernas Västervik. En rad nyetablerade företag framförallt på Welux berättade om sin verksamhet och om sina ambitioner. Här deltog Hexaformer AB som tillverkar transformatorer, Cleverhouse AB som bygger hus och lägenheter i moduler, handelsföretaget Global Supply som gör affärer med Kina från Flatvarp. Men också Entreprenörsakademin som etablerar en magisterutbildning i entreprenörskap på högskolan i Västervik.

Kvällens supé med tal av Gunnebo Industriers koncernchef Christer Lenner blev den trevligaste hittills. Vid borden diskuterades det glatt och flitigt och stämningen var otvungen i det nya Västervik där näringslivet känner varandra på ett nytt sätt. Bland annat tack vare möjligheterna att träffas på Tillväxtdagen och Tjustgalan.