ARRANGÖRER

Tillväxtdagen arrangeras av Västerviks Näringsliv genom sina näringslivsorganisationer.

Programkommitté

 • Annika Boman – Västervik Framåt
 • Jan B. Frey – Frey Marketing
 • Fredérick Lindström – LindströmRömbo AB
 • Thomas Eriksson – Västervik Framåt AB
 • Sigrid Persdotter – Gränsö Slott
 • Lars Persson – Lars Persson Consulting
 • Jon Sjölander – Västerviks konferens- och eventbyrå AB
 • Christos Sevlidis – Tjustbygdens Sparbank
 • Dan Somlin – SPH
 • Mikael Sönne – Västerviks Tidningen

Adjungerande

Per Johansson – Gränsö Slott
Niklas Lind – Västervik Framåt AB

Styrelse

Lisa Rosenblad – Företagarna
Ulf Johansson – suppl.

Mats Halling – Hushållningssällskapet
Sofie Alvarsson – suppl.

Mats Hasselquist – Västervik Framåt AB
Jan Halling – suppl.

Lars Persson, ordförande – Västerviks Företagsgrupp, VFG
Ulf Åberg – suppl.

Rikard Larsson – Västerviks Utvecklingscentrum
Claes Arnesson – suppl.

Jan B. Frey, verkst. tjänsteman – Tjustgalan ekon. förening

Adjungerad

Thomas Eriksson – Västervik Framåt AB

Projektledning

 • Jan B. Frey – Frey Marketing
 • Jon Sjölander – Västervik Event & Konferens AB
 • Johan Heinz – Västervik Event & Konferens AB

Revisorer

Ernst & Young AB
Adisa Hadzic