Nu finns reportaget från årets Tillväxtdag tillgängligt

Tillväxtdagen är seminariet då det lokala näringslivet i Tjust samlas för att lyssna på högklassiga föreläsningar, spännande hearings och delta i heta debatter. Här träffas Västerviksföretag som verkar globalt och lokala entreprenörer som gemensamt skapar tillväxt i regionen. Under Tillväxtdagen lyfts problem-
ställningar upp till ytan och tillsammans analyserar vi dem. Vi blickar in i framtiden för att skapa ett näringsliv i Tjust som är i framkant när det gäller idérikedom och kreativitet. Att seminariet anses som viktigt att delta i bevisas genom årligen slutsålda biljetter och företag som står på väntelista.