Nu finns reportaget från årets Tillväxtdag tillgängligt

Livskvalitet räcker inte!

Efter de stora omställningarna på 90-talet och Electrolux nedläggning 2004 har näringslivet idag en helt annan, bredare struktur. Men vi står fortsatt inför stora utmaningar för att klara vår tillväxt.

Industrins framtid är högteknologisk. Det kräver ett närmare samarbete med forskning och högskola för att klara produktutveckling och kompetensförsörjning. Handel och besöksnäring växer, liksom företagstjänster och byggbranschen. Det är här de nya företagen och arbetstillfällen skapas.

Näringslivet behöver fler lokala utbildningar på högskolenivå, mera fokus på entreprenörerna och starkare stöd till produktutveckling. Västerviks och Tjust största tillgång på balanssidan är vårt läge, direkt vid havet. Få kommuner kan erbjuda samma livskvalitet. Men det räcker inte. Våra företag måste kunna växa, erbjuda fler jobb, få tillgång till högre kompetens, skapa nya produkter och bli lönsammare.

Hur hanterar vi den problematiken? På Tillväxtdagen träffas entreprenörer och företagsledare för att få inspiration, lyssna och diskutera tillsammans. Du är inbjuden!

/Per Johansson

Program

Här hittar du programmet för årets tillväxtdag

Seminarier

Årets seminarier, med fokus på Näringslivet 2020

Föreläsare

Stefan Fölster, Pernilla Ramslöv, Magnus Helgesson